Procedura de achiziție a aparatelor de aer condiționat

 

  ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție a serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri

 

1.   Denumirea autorităţii contractante: Î.S. Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare

2.   IDNO: 1013600039380

3.   Tip procedură achiziție: COP

4.   Obiectul achiziției: aparate de aer conditionat

5.   Cod CPV: 39717000-1

 

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării serviciilor de mentenanta a sistemelor de aer conditionat si ventilatie conform necesităţilor Î.S. Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare  (în continuare – Cumpărător)

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea urmatoarelor bunuri

<Descarcă>