Securitatea şi sănătatea în muncă este un factor esenţial în asigurarea celor mai bune condiţii de muncă.

În atenţia producătorilor, importatorilor şi distribuitorilor de echipamente individuale de protecţie (EIP)!

La 09.12.2018 intră în vigoare HOTĂRÎRE GUVERNUL Nr. 1289 din  02.12.2016  pentru aprobarea Reglementării tehnice privind echipamentul individual de protecţie, care prevede că producătorul să fie în măsura să prezinte, la cerere, atît declaraţia de conformitate, cît şi certificatul de conformitate emis de organismul de evaluare a conformităţii.

Legislaţia din domeniul securitătii şi sănătăţii în munca acorda o atenţie deosebită dotării lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, scopul fiind protejarea acestuia împotriva riscurilor care ar putea să îi pună în pericol viaţa şi sănătatea în timpul aflării la locul de muncă, precum şi pentru pentru prevenirea accidentelor de munca şi/sau bolilor profesionale.

Prezenţa certificatului de conformitate asigură inofensivitatea produsului şi calitatea acestuia. În acest context, OC din cadul Î.S. CMAC vă informează că este competent să vă ofere consultare în domeniu şi dispune de experţi în pentru a evalua conformitatea EIP.