Subdiviziuni Metrologice

INFORMAȚII GENERALE

Secția recepție a mijloacelor de măsurare a Î.S. „CMAC” efectuează gestionarea mijloacelor de măsurare recepţionate de la clienţi pentru verificarea metrologică /etalonarea respectiv asigură consultarea agenţilor economici referitor la posibilităţile subdiviziunilor metrologice şi legalitatea mijloacelor de măsurare prezentate la verificarea metrologică / etalonare.

OBIECTIVE

– gestionarea mijloacelor de măsurare recepţionate de la clienţi pentru verificarea metrologică /etalonarea;

– consultarea agenţilor economici referitor la posibilităţile subdiviziunilor metrologice şi legalitatea mijloacelor de măsurare prezentate la verificarea metrologică/etalonare;

– acordarea asistenţei metodice agenţilor economici în probleme legate de domeniul metrologiei;

– menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management.

SERVICII OFERITE

Secția recepție a mijloacelor de măsurare a Î.S. „CMAC” acordă asistență agenţilor economici referitor la posibilităţile subdiviziunilor metrologice şi legalitatea mijloacelor de măsurare prezentate la verificarea metrologică/etalonare cît și efectuează gestionarea mijloacelor de măsurare recepţionate de la clienţi pentru verificarea metrologică /etalonarea în cadrul subdiviziunilor metrologice ale Direcției metrologie aplicată
PERSONAL, FUNCŢII ŞI COORDONATE

Chișinău

Șef Secție recepție a mijloacelor de măsurare – Ruslan Călin

tel. (022) 218 481

tel. (022) 218 479

(email: receptiemm@cmac.md)

Specialist – Nicolae Maican

Tehnician – Tatiana Samson

Tehnician – Zaharov Serghei
Bălți

Sector recepție a mijloacelor de măsurare

Șef Sector recepție a mijloacelor de măsurare

Voitovici Alexandr

tel. (0231) 2 50 94

Specialist – Mirgorod Irina
Ceadîr – Lunga

Sector recepție a mijloacelor de măsurare

– Ormanji Tatiana tel. (0291) 22 9 68

(email: metrolog.cl@gmail.com)
Cahul

Sector recepție a mijloacelor de măsurare

Ţîmbaliuc Inna

tel. (029) 946 007

fax. (029) 946 180