Examinarea reclamaţiilor şi apelurilor parvenite în adresa Întreprinderii de Stat „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare” se efectuează în conformitate cu prevederile Legii cu privire la petiţionare nr. 190-XII din 19.07.1994 şi procedurilor interne din cadrul sistemului de management implementat în cadrul subdiviziunilor.

Modalităţile de depunere a reclamaţiilor şi apelurilor:

– pe suport de hîrtie, la adresa: MD 2064, mun. Chişinău, str. Eugen Coca, nr. 28

– scanat în format .pdf sau .jpg şi transmis la adresa office@cmac.md

– transmis prin fax la numărul: /+373 22/ 750 460

Textul reclamaţiilor şi apelurilor poate fi scris în limba de stat sau într-o altă limbă în conformitate cu Legea cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova.

Procedura de primire şi examinare a reclamaţiilor şi apelurilor:

Reclamaţiile şi apelurile înregistrate în anticameră sunt direcţionate în subdiviziunile Întreprinderii de Stat „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare” la care domeniu de activitate se referă.

Termenul de examinare a reclamaţiei şi a apelului este în conformitate cu Legea cu privire la petiţionare şi anume 30 de zile, iar cele care nu necesită o examinare suplimentară – fără întîrziere sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cu excepţia celor prevăzute de legea menţionată.

Răspunsurile sunt perfectate într-o scrisoare care este trimisă solicitantului prin poştă, email sau fax în dependenţă de ceea ce se solicită.

Pentru sugestii și reclamații parvenite în adresa Î.S. „CMAC” puteți contacta directorul întreprinderii pe numărul de contact: 079 904 904 pentru soluționarea problemei iscate