Verificări metrologice – Etalonări

Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” prestează servicii de etalonări mijloacelor de măsurare în conformitate cu următorul domeniu de acreditare deținut.

Locația Chișinău

http://acreditare.md/public/files/domenii_de_acreditare/LE/Anexa_la_Certificat_LE_CMAC_12.2016.pdf

Procesul de etalonare decurge conform următorilor pași

1. Depunerea cererii și a procesului – verbal de negociere cu clienții (care se întocmește împreună cu reprezentantul subdiviziunii metrologice) în Secția recepție a mijloacelor de măsurare cu prezentarea informației de identificare a clientului (pentru persoane fizice este necesar buletinul de identitate a solicitantului). Cererea și procesul – verbal de negociere cu clienții se întocmește împreună cu reprezentantul subdiviziunii metrologice.

Forma de cererii și a procesului verbal de negociere cu clienții

2. Predarea mijlocului de măsurare în Secția recepție a mijloacelor de măsurare;

3. Termenul de efectuare a etalonărilor se stabileşte la momentul depunerii cererii de etalonare cu eliberarea Certificatului de etalonare.

Mijloacele de măsurare se prezintă la etalonare integre, fără defecţiuni, în stare de funcţionare cu certificatul de etalonare de la ultima etalonare şi dispozitivele auxiliare necesare pentru etalonare.

NOTĂ: Serviciile prestate de către subdiviziunile metrologice ale Î.S. „CMAC” se inițiază din ziua achitării costului lucrărilor.

Pentru detalii suplimentare, referitoare la serviciile de etalonare a mijloacelor de măsurare, Vă rugăm să ne contactați la numerele de telefon:

(+373 22) 218 479

(+373 22) 218 481