Achiziționarea Servicii de pază

  1. Denumirea Organizator: Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” (Î.S. CMAC)
  2. IDNO: 1013600039380
  3. Tip procedură achiziție: concursul de oferte
  4. Obiectul achiziției: Servicii de pază 2023
  5. Î.S. „CMAC” invită societățile de audit interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la concursul de oferte privind achiziționarea serviciilor de pază 2023.

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată

În scopul achiziționării  „Servicii de pază”

conform necesităților autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2023

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor Servicii:

  • Achiziţionarea Servicii de pază

Totodată, relevăm că, selectarea companiei câștigătoare va fi efectuată de către Consiliul de administrare al întreprinderii.

Descărcați: Achiziţionarea Servicii de pază