Organismul de certificare a sistemelor de management

Dorim să VĂ facem cunoștință cu Organismul de certificare a sistemelor de management , care este unicul organism acreditat cu cel mai lung istoric și credibilitate.

 • Ce este un standard internațional ISO?

Standardul ISO este un document internațional emis de către Organizația Internațională ISO, în care sunt reflectate cerințe, specificații, caracteristici ce se pot utiliza pentru a se asigura faptul că produsele, materialele, procesele și serviciile corespund scopului determinat.
Ca regulă generală, standardele ISO nu sunt obligatorii, acestea având o aplicare voluntară. În anumite cazuri, implementarea ISO poate fi obligatorie, ca cerință solicitată de autoritățile publice centrale cât și locale (cum ar fi în domeniile legate de agricultură, achiziții publice, proiecte investiționale, etc.).

 • Ce reflectă o certificare ISO?
  Certificarea ISO reflectă faptul că un sistem de management, un proces de fabricație, un serviciu sau o procedură de documentare dispune de toate cerințele pentru asigurarea calității.
  Certificarea ISO reprezintă acțiunea unei terțe părți, Organism Certificare Sisteme de Management, ce demonstrează într-un final că organizația certificată furnizează servicii și/sau produse în conformitate cu standardele referențiale.
 • Care sunt beneficiile certificării unui sistem de management?
  Certificarea unui sistem de management înglobează un proces strategic care permite organizațiilor să obțină numeroase facilități în administrarea și gestionarea corectă a proceselor, resurselor, produselor și/sau serviciilor, facilitează aspectul concurenței acerbe pieței.
  Printre beneficii se pot enumera:
  Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor/proceselor prin reducerea costurilor;
  Îmbunătățirea siguranței și calității serviciilor prestate și produselor fabricate prin obținerea nivelului maxim de satisfacție a clienților;
  Creșterea încrederii organizației și obținerea unei imagini favorabile pe piața națională și interanțională;
  Realizarea de produse și servicii sigure și calitative pentru satisfacerea nevoilor și așteptărilor clienților;
  Lărgirea pieței de desfacere prin asigurarea îndeplinirii nivelului maxim de cerințe asupra produselor și serviciilor;
  Obținerea de resurse financiare urmare a dobândirii grandurilor oferite pentru facilitarea calității produselor și serviciilor.
 • După ce criterii alegi un organism de certificare?
  Oferirea credibilității și încrederii prin efectuarea serviciilor de certificare pentru domeniile acreditate;
  Manifestare de atitudine prin a oferi potențialului client sentimentul de competență și profesionalism;
  Operarea pe plan internațional, aceasta va da un plus de credibilitate certificării acordate;
  Serviciul de certificare prestat trebuie să fie flexibil și nebirocratic;
  Abordare pragmatică, deschisă , constructivă, aptă să desfășoare relații de parteneriat, flexibilă la nevoile clientului, și totodată cu costuri eficiente;
 • Care sunt etapele procesului de certificare?
  Pasul 1: Cererea de ofertă pentru certificarea a sistemului de management.
  Pentru emiterea unei oferte sunt necesare informații privind domeniul de activitate al organizației, dimensiunea acesteia, datele de contact precum și rechizitele bancare. Cererea de ofertă se poate accesa de pe pagina web www.e-cmac.md , de asemenea, este posibil de a trimite cererea de ofertă pe email ocsm@cmac.md

Pasul 2: Transmiterea ofertei către client
În baza informației furnizate, OC SM CMAC transmite oferta de preț întocmită în baza datelor declarate de către organizație.

Pasul 3: Contractarea
Urmare a acceptului ofertei de către organizația client se întocmește Contractul Prestări Servicii.

Pasul 4:Desemnarea echipei de audit
OC SM desemnează echipa de audit în conformitate cu cerințele ISO 17021-1:2015 și ISO 22003, asigurându-se astfel un audit imparțial, efectuat de auditori cu competențe confirmate pe schemele de certificare.

Pasul 5:Planificarea auditului
Auditorul șef întocmește planul de audit în baza informațiilor furnizate de către client și stabilesc împreună perioada desfășurării auditului.

Pasul 6:Auditul de certificare inițială
În conformitate cu prevederile ISO 17021-1:2015, auditul de certificare se desfășoară în 2 etape:
Etapa I: Se analizează documentația cât și obținerea informațiilor referitoare la domeniul sistemului de management;
Etapa II: Evaluarea funcționării sistemului de management la fața locului prin verificarea implementării și funcționării sistemului de management în conformitate cu standardul pentru care se dorește certificarea. În cazul în care la finele auditului sunt constatate neconformități majore, clientul le remediază în termenii stabiliți și le remite ca dovadă auditorului șef. După înlăturarea neconformităților se încheie auditul.

Pasul 7: Eliberarea certificatului
Urmarea a emiterii deciziei pozitive de eliberare a certificatului se întocmește certificatul pentru o perioadă de trei ani.

Pasul 8:Auditul de supraveghere I
Se desfășoară la un interval de 12 luni după data emiterii certificatului, și constă în analiza documentației și evaluarea la fața locului.

Pasul 9:Auditul de supraveghere II
Are loc la un interval de 2 ani de la emiterea certificatului, și constă în analiza documentației și evaluarea la fața locului.

Pasul 10:Recertificarea
În scopul menținerii continuității certificării, auditul de recertificare trebuie efectuat înainte de expirarea certificatului existent.

 • De ce OC SM al Î.S CMAC?
  Confirmarea că produsele și serviciile îndeplinesc în mod constant necesitățile și așteptările clienților;
  Recunoaștere la nivel național cât și internațional;
  Asocierea numelui organizației cu cel al OC SM , ce arată calitate și seriozitate;
  Creștere a încrederii clienților în organizație;
  Colaborarea cu o echipă de auditori ce are o vastă experiență și manifestă o atitidine sporită față de serviciile ce le prestează;
  Un singur organism de certificare care acoperă toate nevoile în ceea ce privește implementarea sistemelor de management;

Sună acum pentru detalii: 0 79 44 74 66