Anunț/Invitație de participare la procedura de achiziții a cursurilor de instruire a limbii engleze.

Anunț/Invitație de participare la procedura de achiziții a cursurilor de instruire a limbii engleze.

  1. Denumirea Organizator: Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” (Î.S. CMAC)
  2. IDNO: 1013600039380
  3. Adresa Chișinău, str. Eugen Coca, 28.
  4. Tip procedură achiziție: concursul de oferte
  5. Obiectul achiziției: Cursuri de instruire a limbii engleze
  6. Număr de telefon/fax: 022-218-440 sau 068303553
  7. Adresa de e-mail  și pagina web oficială ale entității contractante: office@cmac.md; e-cmac.md
  8. Adresa de e-mail la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: sergiu.mocanu@cmac.md

Forma Scanată descărcați aici