Anunț: Organizare Cursuri de Instruire

Centrul Formare Continuă din cadrul Î.S.”Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”, Vă informează că, organizează cursuri de perfecţionare pentru verificatori metrologi cu tematica:

  1. „Măsurările presiunii. Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare a presiunii” se va organiza în perioada 12.03. – 27.03.2018 (98 ore).

Costul cursului pentru un participant constituie 3730 lei.

  1. “ Măsurări termice. Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare termice” – se va organiza în perioada 09.04. – 27.04.2018 (120 ore).

Costul cursului pentru un participant constituie 4391 lei.

Pentru detalii suplimentare contactați Centrul de Formare Continuă:

Tel.: +373 22 218-498,

Tel/fax: +373 22 218-520

e-mail: instruire@cmac.md