Invităm companiile de audit să participe la concursul pentru selectare a unei companii de audit în scopul efectuării auditului situaţiei financiare a întreprinderii pentru anul 2017.

Întreprinderea de Stat “Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare” invită companiile de audit să participe la concursul pentru selectare a unei companii de audit în scopul efectuării auditului situaţiei financiare a întreprinderii pentru anul 2017.

Informația privind cerințele faţă de companiile de audit și cerințele față de conținutul ofertei serviciilor de audit sînt plasate pe pagina web a întreprinderii http://e-cmac.md/achizitii, precum și ziarul ”Економическое обозрение Логос Пресс”, ediția nr. 04 din 09.02.2018.

Termenul limită de depunere a ofertelor – 12.03.2018, orele 12.00.

Pentru informaţii suplimentare contactaţi Direcţia contabilitate, economie şi marketing, tel. 022 218 409 (dna Alina CARA, contabil-şef).