CERTIFICAREA ISO 37001 ȘI BENEFICIILE ACESTUIA

Ce este standardul ISO 37001 – Sistemul de management anti-mită?

ISO 37001 este primul standard internaţional care propune Organizaţiilor să pună în aplicare măsuri şi controale anti-mită, în vederea prevenirii, detectării şi tratării mitei, indiferent dacă aceasta este acordată de către sau în numele acestora, a angajaţilor săi sau a partenerilor de afaceri – prin implementarea unui sistem de management anti-mită.

Care este scopul ISO 37001

Un sistem de management anti-mită este proiectat pentru a impune o cultură anti-mită într-o Organizaţie şi pentru a stabili şi implementa controale adecvate, ceea ce va creşte şansa de a detecta mita şi de a reduce incidenţa acesteia.

Beneficiile aduse de certificarea ISO 37001

 • prevenirea, detectarea și abordarea riscurilor privind luarea de mită și îmbunătățirea evaluării riscurilor;
  • crește conștientizarea consecințelor în cazul luării de mită și crește capacitatea Organizaţiei de a detecta frauda;
  • îmbunătățirea performanțelor financiare ale Organizaţiei, prin faptul că nu trebuie să implementeze proceduri costisitoare și mecanisme sofisticate de urmărire (în cazul tranzacţiilor financiare);
  • îmbunătățește eficacitatea financiară a activităţilor Organizaţiei;
  • îmbunătăţirea performanţei angajaţilor prin promovarea culturii anti-mită;
  • alinierea la cerinţele pieţei – internă cât şi internaţională de demonstrare a existenţei sistemului de management anti-mită certificat.

Sună acum pentru detalii: 0 79 44 74 66