Funcție vacantă de specialist principal, Laboratorul de Încercări Produse Agroalimentare (Chișinău), grup cromatografie

Denumirea entității: Întreprinderea de Stat ”Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”
Sediul entității: mun. Chișinău, str. E. Coca, 28
Subdiviziunea: Laboratorul de Încercări Produse Agroalimentare (Chișinău), grup cromatografie
Funcția: specialist principal
Sarcini de bază ale funcției:

– Efectueaza toate activitatile experimentale legate de desfasurarea testelor analitice calitative si cantitative cu respectarea normelor de buna practica in laboratoarele analitice, procedurile, instructiunile si specificatiile de Calitate in vigoare;

– Cunostinte teoretice si practice privind tehnicile de analiza (HPLC, GC-MS) prezinta avantaj

– Cunostinte software de analiza si control – prezinta avantaj;

Calificări profesionale:
Studii
:
– Diplomă de absolvire, a ciclului I/II (nivelul 6/7 ISCED), a unei specialităţi sub codul: 05 „Ştiințe ale naturii,matematică și statistică” din cadrul instituţiilor de învăţământ superior, universitatea de Stat a Moldovei, sau Universitaeta Tehnică a Moldovei

– Studii / instruiri în domeniul Sistemului de Management al Calităţii

Experiența profesională:
– în efectuarea încercărilor de laborator în domeniul metodelor de încercări respective, minim 1 an.
Cunoștințe
– De operare a calculatorului (Word; Excell, internet);
– Limba de stat (nivel avansat), rusa şi engleza (nivel mediu).
Atitudini/comportamente
-Responsabilitate, seriozitate, onestitate, echilibrare, imparţialitate, perseverenţă, tendinţă spre dezvoltare
personală continuă;
– Capacitate dezvoltată de comunicare, lucru în echipă;
-Ţinută şi comportament impecabil;
Responsabilități
– Respectarea strictă şi uniformă a legislaţiei Republicii Moldova, a documentelor aprobate la nivel de
întreprindere;
– Respectarea disciplinei de muncă;
– Exercitarea calitativă şi adecvată a atribuţiilor de serviciu stabilite în fișa postului și a indicațiilor conducătorului ierarhic superior;
– Respectarea modului stabilit de păstrare şi utilizare a bunurilor materiale sau de altă natură, aflate în gestiune;
– Păstrarea confidenţialităţii informaţiei obţinute în exerciţiul funcţiei;
–  Asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal.

 

CV-ul se va transmite la adresa postala:
lipacmc@cmac.md
personal@cmac.md
office@cmac.md

Tel. contact: 022 21 84 18