Certificarea ISO, factor-cheie în dezvoltarea, implementarea şi îmbunătăţirea eficacităţii sistemului de management al calităţii organizaţiei

Implementarea sistemului de management al calităţii este un deziderat pentru toate organizaţiile, reflectând maturitatea organizaţiei respective. Realizarea, verificarea şi respectarea normelor trebuie să devină o activitate în sine a organizaţiei, fiind realizată cu personal specializat, urmărind implicarea şi angajarea întregului personal.

Certificarea sistemului de management al calitătii conform familiei de standarde ISO, se practică de către Organismul de Certificare a Sistemelor de Management din cadrul Întreprinderii de Stat ,,Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”, acreditat de a realiza procedura de certificare a Sistemelor de Management al Calităţii conform standardelor:

SM SR EN ISO 9001:2015 fiind un standard cunoscut și răspândit în întreaga lume, care specifică cerințele pentru documentarea, implementarea și certificarea unui Sistem de management al calității. Este aplicabil oricărei organizații, indiferent de tipul sau mărimea sa, ori de produsele și serviciile pe care le furnizează;

SM SR EN ISO 22000:2016 este un standard al sistemului de management al siguranţei alimentare la nivel mondial pentru întregul lanţ alimentar începînd de la cultivatori, de la aprovizionare şi producători pâna la procesare şi ambalare, transport şi puncte de vânzare. Acest standard specifică cerinţele pentru un sistem de management al siguranţei alimentare, care implică o comunicare interactivă, un sistem de management, precum şi programe preliminare.

Efectuarea lucrărilor de implementare a standardelor oferă organizaţiei un plus valoare printre care:

  • Îmbunătăţirea performaneţei organizaţiei;
  • Îmbunătăţirea imaginii organizaţiei;
  • Îmbunătăţirea managementului riscului şi al oportunităţilor;
  • Creşterea satisfacţiei clienţilor;
  • Crearea cadrului pentru îmbunătăţire continuă;
  • Creşterea credibilităţii şi a încrederii în calitatea și siguranța produselor/serviciilor;

Totodată Vă oferim şi alte servicii:

  • Instruirea la cerințele standardelor de management;
  • Pregătirea auditorilor interni;
  • Efectuarea auditurilor conform altor standarde sau reglementări decât cele sus menţionate;

Suntem o organizație care asigurăm imparţialitate şi confidenţialitate şi în primul rând prestăm servicii în termen şi la cel mai înalt nivel.