Cursul de perfecţionare pentru verificatori metrologi

Centrul Formare Continuă din cadrul Î.S.”Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”, Vă informează că în perioada 12.06. – 27.06.2017 organizează cursul de perfecţionare pentru verificatori metrologi cu tematica: „Măsurări de debite. Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare a debitelor” (102 ore). Costul cursului pentru un participant constituie 3883 lei.

 Pentru mai multe detalii contactaţi:

Terzi Alexandru – şef CFC, tel. (022) 218498

Lebedinschi Irina – metodist CFC, tel/fax: (022) 218520

e-mail: instruire@cmac.md