Încercări de Laborator a Legumelor Procurate din Piaţă!

Laboratorul de Încercări Produse Agroalimentare din cadrul Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” (Î.S. „CMAC”) la solicitarea postului de televiziune PublikaTV a efectuat încercări de laborator la produsele alimentare și anume legume procurate din tarabele piețelor din capitală.

În urma încercărilor și analizei rezultatelor obținute, s-a constatat că la unele produse comercializate norma de nitrați și pesticide depășește limita maximă admisibilă. Rezultatele sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Cu referire la testările efectuate de către Agenția Protecția Consumatorilor relatate în comunicatul de presă amplasat pe site-ul www.consumator.md în data de 16.05.2017 comunicăm că acestea au fost făcute cu ajutorul nitratometrului tip СОЭКС care nu deține caracteristici metrologice normate și nu poate fi considerat ca mijloc de măsurare legal, respectiv nu este inclus în „Registrul de stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”. Astfel acesta este considerat a fi un indicator, rezultatele căruia nu pot fi considerate a fi valide și respectiv nu pot da dovadă de rezultate veridice, deci utilizarea lui este inutilă.

În scopul determinărilor exacte a nivelului de nitrați și pesticide în produsele alimentare și anume în legumele și fructele proaspete este necesar să vă adresați în cadrul Laboratoarelor de Încercări a Produselor Agroalimentare acreditate la nivel național ce dețin echipamente performante și specialiști competenți și calificați în domeniu.