OCP informează

Organismul de Certificare Produse din cadrul Î.S. „CMAC” certifică produse la nivel național cît și internațional și este bazat pe o echipă de profesioniști bine instruiți ce prestează servicii de înaltă calitate.

În perioada anului 2016-2017, OCP-ul a emis certificate de conformitate pentru 5 producători străini, pentru produsele de patiserie și cofetărie, fabrica „Delicia” or. Kiev, fabrica „Lucas” or. Kremenciug,  „A.V.K” or. Dnepropetrovsc, fabrica „Zhytomyrski Lasoshi”, precum și fabrica de produse lactate „Şciucinskii MCZ” or. Şciukin, Republica Belarus, ceea ce confirmă încrederea agenților economici în serviciile prestate de entitatea noastră.  Î.S. „CMAC” îndeamnă toți producătorii autohtoni și străini să certifice produsele pentru a garanta calitatea și inofensivitatea acestora, precum și conformitatea cu cerințele stabilite în legislația Republicii Moldova.

Pentru mai multe detalii contactaţi:

MELNIC Lilia

Șef Direcție Certificare

Tel. (373 22) 218-453,

Fax (373 22) 745-489,

mob. 067-603-687

e-mail: lilia_melnic@cmac.md