INVITAȚIA DE PARTICIPARE privind achiziționarea rechizitelor de birou

  1. Denumirea autorității contractante: Î.S. Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare
  2. IDNO: 1013600039380
  3. Adresa: Chișinău, str. Eugen Coca nr. 28
  4. Numărul de telefon/fax: 0-22-21-84-18
  5. Adresa de e-mail a autorității contractante:
    office@cmac.md, turcanu@cmac.md, tel.: +373-68-99-00-44