Licitație privind achiziţionarea echipamentului pentru testarea dispozitivelor medicale (termenul limită 30. 08. 2017)

Prin prezenta, Vă informăm că Întreprinderea de Stat „ Centru de Metrologie Aplicată și Certificare” anunţă licitație privind achiziţionarea echipamentului pentru testarea dispozitivelor medicale. Ofertele pot fi depuse pe adresa, mun. Chişinău, str. Eugen Coca, 28, blocul I, etajul 2, Cancelaria Î.S.”CMAC”, până pe data de 30. 08. 2017, ora 16:00. Deschiderea ofertelor va avea loc pe data de 01. 09. 2017.

Vă invităm să participaţi la concurs, conform condiţiilor expuse mai jos:

Anexă:

1. Invitație la concursul privind achiziționarea echipamentului pentru testarea dispozitivelor medicale

2. Caiet de sarcini

3. Formulare:

Pentru informații suplimentare apelați la numărul de telefon:

Responsabil: Elena Boșcăneanu, secretar al Grupului de lucru achiziții.

Tel.: +373 22 218 434

Detalii Tehnice: Anatol Vodă, șef Direcție Metrologie Aplicată.

Tel.: +373 22 218 504