Ziua Mondială a Metrologiei

Organizația Internațională de Metrologiei Legală a declarat Ziua Mondială a Metrologiei în anul 2018 Evoluția Constantă a Sistemului Internațional de Unități (SI).
În urma cercetărilor multiple pentru anul 2018 sunt prevăzute modificări a Sistemului Internațional de Unități (SI). Acestea vor fi prezentate la una din ședințele Conferinței Generale de Măsuri și Greutăți din noiembrie 2018. Modificările propuse se bazează pe rezultatele cercetărilor privind noile metode de măsurare care au folosit fenomenele cuantice ca bază pentru standardele fundamentale. SI se va baza pe un set de definiții, fiecare legat de legile fizicii și care va avea avantajul de a fi capabil să adopte îmbunătățiri ulterioare în știința și tehnologia măsurărilor pentru a răspunde nevoilor viitorilor utilizatori pentru mulți aniînainte.

Metrologia ca știința a măsurărilor, joacă un rol esențial în descoperirea și inovarea științifică, producția industrială și comerțul internațional, în îmbunătățirea calității vieții și în protejarea mediului înconjurător.

Ziua mondială a metrologiei este o sărbătoare anuală ce consemnează semnarea Convenției metrului la 20 mai 1875 de către reprezentanții a șaptesprezece state ale lumii. Convenția a stabilit cadrul pentru colaborarea la nivel mondial în știința măsurărilor și în aplicațiile sale industriale, comerciale și sociale. Scopul inițial al Convenției metrului uniformitatea mondială de măsurărilor – rămâne la fel de important și astăzi ca și în anul 1875.