Anunț de participare pentru achiziționarea produselor/bunurilor pentru prevenirea și controlul infecției COVID–19 în cadrul Întreprinderii de Stat „CMAC”