Echipamentul de Protecție Individual: Semne de neconformitate și riscuri

Echipamentul Individual de Protecție: Semne de neconformitate

În medii de lucru unde siguranța este prioritară, echipamentul individual de protecție este esențial pentru a asigura bunăstarea lucrătorilor. Certificarea acestui echipament conform standardelor naționale și internaționale validează calitatea și eficiența sa, minimizând riscul accidentelor de muncă. Iată cum să identificați echipamentul de protecție neconform și să înțelegeți implicațiile acestuia pentru siguranța muncitorilor.

 1. Semne de neconformitate
 • Marcajul CE a fost aplicat încălcând prevederile (punctele 43-48).
 • Marcajul CE nu a fost aplicat.
 • Numărul de identificare al organismului notificat implicat în controlul producției a fost aplicat greșit sau nu a fost aplicat.
 • Declarația de conformitate UE nu însoțește EIP sau nu a fost întocmită corect.
 • Documentația tehnică nu este disponibilă sau este incompletă.
 • Informațiile menționate la punctul 13 sau la punctul 22 lipsesc, sunt false sau incomplete.
 • Nu sunt îndeplinite alte cerințe administrative prevăzute la punctele 8-17 sau 20-28.

În cazul în care neconformitățile persistă, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecția Consumatorilor va lua măsuri pentru a restricționa sau a interzice punerea pe piață a EIP sau pentru a asigura retragerea acestora​​.

 1. Producătorii trebuie să se asigure de următoarele:
 • Indicarea denumirii comerciale înregistrate sau a mărcii înregistrate și a adresei poștale pe EIP sau într-un document care însoțește EIP sau pe ambalaj.
 • Furnizarea de instrucțiuni și informații relevante odată cu EIP, care trebuie să includă:
  • Instrucțiuni de depozitare, utilizare, curățare, întreținere, revizie și dezinfecție.
  • Performanțele obținute la încercările de verificare a nivelurilor sau a categoriilor de protecție oferite de EIP.
  • Accesoriile utilizabile cu EIP și caracteristicile pieselor de schimb.
  • Clasele de protecție adecvate diferitelor niveluri de risc și limitele de utilizare corespunzătoare.
  • Data de ieșire din uz a EIP sau a componentelor acestora.
  • Tipul de ambalaj potrivit pentru transport.
  • Semnificația oricărui marcaj.
  • Riscurile împotriva cărora EIP sunt destinate să protejeze.
  • Trimiterile la reglementările tehnice relevante și standardele armonizate utilizate.
  • Adresa de internet unde poate fi accesată declarația de conformitate UE​​.
 1. Obligațiile legale pentru producători și angajatori includ:
 • Asigurarea că EIP sunt proiectate și fabricate conform cerințelor esențiale de sănătate și securitate.
 • EIP trebuie să respecte reglementările tehnice la introducerea pe piață.
 • Angajatorii trebuie să furnizeze gratuit EIP lucrătorilor, care trebuie să fie adecvate riscurilor și să corespundă condițiilor de la locul de muncă.
 • EIP trebuie să țină seama de cerințele ergonomice și de sănătatea lucrătorilor și să se potrivească perfect persoanei care îl poartă după orice ajustare necesară​​.

Certificatul de examinare de tip și Declarația de conformitate sunt obligatorii. Absența acestor documente sugerează că echipamentul nu a fost supus procedurii de evaluare a conformității.!

Conform Legii nr. 906/2020 privind securitatea și sănătatea în muncă, angajatorii au obligația de a furniza echipament individual de protecție adecvat riscurilor la locul de muncă și de a se asigura că acesta este folosit corect de către angajați. Este necesar să se adapteze echipamentul la condițiile de muncă și să se efectueze verificări periodice ale stării acestuia, înlocuindu-l când este necesar. Angajatorii trebuie să ofere și instruire adecvată angajaților despre utilizarea corectă a echipamentului de protecție.

Informații suplimentare:

Află mai multe despre procesul de certificare

Reguli de prestare a serviciului de certificare

Tarife pentru certificarea produselor