Verificarea metrologică și obligațiile legale în domeniul masei: Ce trebuie să știe comercianții

În Republica Moldova, legislația impune comercianților obligația de a asigura acuratețea echipamentelor de măsurare a masei, cum ar fi cântarele. Verificarea metrologică periodică a acestor echipamente este esențială pentru a garanta corectitudinea tranzacțiilor comerciale și pentru a menține încrederea consumatorilor.

Importanța Verificării Metrologice

Verificarea metrologică a echipamentelor de măsurare a masei este importantă pentru a asigura că măsurătorile sunt precise și fiabile. Aceasta nu doar că protejează drepturile consumatorilor, dar și evită posibilele conflicte și sancțiuni legale pentru comercianți. Conform legislației din Lista Oficială a tipurilor de mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal, toate mijloacele de măsurare utilizate în comerț trebuie să fie verificate periodic pentru a confirma acuratețea acestora.

Legislația și obligațiile comercianților

Conform legislației în vigoare, aparatele de cântărit cu funcționare neautomată trebuie să fie supuse verificării metrologice la fiecare 12 luni. De asemenea, după orice reparație, aceste echipamente trebuie verificate din nou pentru a se asigura că funcționează corect. Verificarea metrologică periodică trebuie să fie documentată printr-un buletin metrologic, care confirmă efectuarea verificării și perioada de valabilitate a acesteia. Nerespectarea acestor cerințe poate duce la sancțiuni legale, afectând negativ activitatea comercială.

Serviciile de Verificare Metrologică CMAC

Î.S. ”CMAC” oferă servicii de verificare metrologică prin intermediul Laboratorului de verificări metrologice, un organism de inspecție de tip A, acreditat conform SM SR EN ISO/CEI 17020:2013 (Certificat de acreditare OI – 008). Laboratorul este desemnat în cadrul Sistemului Național de Metrologie pentru a efectua verificări metrologice inițiale, periodice și după reparare a mijloacelor de măsurare utilizate în domeniile de interes public.

CMAC se angajează să asigure acuratețea și conformitatea echipamentelor de măsurare utilizate în comerț, oferind comercianților servicii de încredere pentru a menține standardele metrologice impuse de legislație.

Informații suplimentare:

Informații despre prestarea serviciului de verificare metrologică

Etapele procesului de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare legale supuse controlului metrologic legale

Tarifele pentru serviciile prestate