(Închisă) Funcție vacantă: Inginer metrolog Laboratorul de Etalonări

Subdiviziunea: Laboratorul de Etalonări

Funcția: Inginer metrolog
Sarcini de bază ale funcției:

–           Efectuarea lucrărilor de etalonare a mijloacelor de măsurare, în dependență de domeniul de autorizare deținut aprobat de către conducerea de vârf prin intermediul a unui ordin intern.

–           Participarea la elaborarea proiectelor de proceduri de etalonare.

–           Gestionarea etaloanelor de lucru, utilajul şi mijloacele de măsurare din dotarea LE.

–           Efectuarea permanentă a lucrările de analiză şi evidenţă a comportării în timp a etaloanelor de lucru încredinţate şi să înainteze propuneri de dezvoltare a bazei de etaloane a  LE.

–           Urmărirea respectării condiţiilor de păstrare, utilizare şi conservare a etaloanelor de lucru încredinţate în corespundere cu cerinţele documentaţiei de exploatare.

–           Participarea la efectuarea comparărilor interlaboratoare, bilaterale şi interpersonale cu etaloanele de lucru încredinţate.

–           Contribuirea la menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management în  LE.

–           Respectarea cerinţelor standardelor, ale documentelor normative din domeniul metrologiei.

–           Participarea la studii tehnice, cursuri de perfecţionare, la autoinstruiri în vederea ridicării nivelului de pregătire profesională.

Calificări profesionale:

Studii Superioare tehnice

Abilităţi

–           posedarea limbii de stat;

–           cunoaşterea limbii engleze  şi limbii ruse se consideră un avantaj;

–           abilități de activitate cu programe generale MS;

–           abilităţi de analiză şi sinteză;

–           capacităţi organizatorice.

Atitudini/comportamente               

–  responsabilitate;

– receptivitate la idei noi;

– obiectivitate;

–           tendinţă spre dezvoltare profesională continuă;

–           perseverenţă;

–           comunicabilitate.

 

Persoanele intersate pot trimite CV-ul însoțit de scrisoare de intenție la adresa de e-mail: personal@cmac.md
Pentru informații suplimentare, nu ezitați să ne contactați la numărul de telefon 022 – 218 – 405.