Funcție vacantă: Șef de secție Direcția Management Instituțional

Subdiviziunea: Direcția Management Instituțional

Funcția: Șef de secție

Responsabilitati:

 • Organizarea, coordonarea și monitorizarea activității Secției logistică, Secției juridice și resurse umane și a serviciului tehnologii informaționale;
 • Monitorizează funcţionarea eficientă a echipamentului tehnic al întreprinderii;
 • În caz de deteriorare a echipamentului, coordonează activităţile pentru repunerea în funcţiune a acestuia;
 • Duce evidența necesităților de aprovizionare și coordonează sau, după caz, lansează procedurile de achiziții în conformitate cu Regulamentul întreprinderii
 • Împreună cu șeful Secției logistică duce responsabilitatea de organizarea evenimentelor publice şi a altor măsuri organizatorice.
 • Participă la selectarea de către asociaţie a personalului și experților/ consultanților;
 • Coordonează proiectele contractelor cu persoanele contractate de întreprindere pentru aprobarea acestora de către Directorul întreprinderii și asigură stocarea acestora;
 • Orientează personalul cu privire la procedurile interne ale întreprinderii;
 • Participă la evaluarea performanțelor personalului asociației;
 • Supraveghează activitatea personalului aflat în subordonare directă.
 • Asigură darea în locațiune a activelor neutilizate.

Cerințe:

– studii superioare în domeniul Juridic sau economic;
– experiență de cel puțin trei ani într-o poziție similară;
– cunoașterea limbilor română, engleză și rusă;
– cunoștințe avansate de operare PC;
– capacități analitice, responsabilitate, punctualitate, capacitate de a munci;
– perseverență, atenție la detalii.

Persoanele intersate pot trimite CV-ul însoțit de scrisoare de intenție la adresa de e-mail: personal@cmac.md
Pentru informații suplimentare, nu ezitați să ne contactați la numărul de telefon 022 – 218 – 405.