Interviu cu Ludmila Ghidirimschi, Conducătorul Organismului de Certificare Sisteme de Management

1. Povestiţi-ne puţin despre dvs. De câţi ani lucraţi în domeniul certificării sistemelor de management şi ce v-a motivat să urmați această carieră?
Am început cariera în domeniul Evaluării Conformității în 2007 la Institutul Național de Standardizare și Metrologie. De-a lungul anilor, am avansat în ierarhia profesională până la funcția de Conducător Organism Certificare Sisteme de Management. Motivația mea principală a fost dorința de a crea un mediu organizat pentru realizarea sarcinilor și atingerea obiectivelor, inspirată fiind de succesul colectiv și de dorința de a îmbunătăți continuu calitatea serviciilor noastre.
,,Atingerea obiectivelor pe care ni le setăm ne face să fim mai buni în ceea ce facem.”

2. Care este situaţia actuală în Republica Moldova în domeniul certificării sistemelor de management?
În Republica Moldova, certificarea sistemelor de management a evoluat semnificativ în ultimii ani datorită cerințelor pieței, integrării în economia globală și dorinței companiilor de a se alinia la standardele internaționale. Agenții economici, inclusiv companii din sectoare precum industrie, servicii, agricultură și IT, au început să implementeze tot mai mult standardele internaționale ISO, inclusiv ISO 9001 pentru managementul calității, ISO 14001 pentru managementul mediului, ISO 45001 pentru sănătate și securitate ocupațională, și ISO 22000 pentru siguranța alimentară ș.a. Aceste standarde ajută companiile să-și îmbunătățească competitivitatea, eficiența operațională și accesul la piețele internaționale.

3. Ce măsuri se iau la CMAC pentru a garanta că auditurile sunt efectuate la standardele internaționale dorite?
La Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare (CMAC) , implementăm mai multe măsuri esențiale pentru a garanta că auditurile respectă standardele internaționale, cum ar Ghidul pentru auditarea sistemelor de management. Toate procesele și activitățile executate de către personal sunt efectuate conform procedurilor interne si cerințelor standardelor la care suntem acreditați. Întregul personal participă la programe de instruire. Prin raportarea clară și detaliată a rezultatelor auditurilor, menținem o comunicare eficientă cu toate părțile interesate.

4. Cum vă asiguraţi că auditorii CMAC îşi păstrează competenţele relevante şi actuale într-un domeniu care se schimbă rapid?
La CMAC, adoptăm o serie de măsuri pentru a ne asigura că auditorii noștri își păstrează competențele relevante și actuale, esențiale pentru adaptarea la schimbările rapide din domeniu. Auditorii participă la diferite programe de formare și dezvoltare profesională, la diferite cursuri, seminare și conferințe pe teme actuale și relevante în domeniul certificării sistemelor de management. Destul de mult ne ajută Feedback-ul de la agenții economici pe care îl analizăm și îl folosim pentru a identifica ariile de îmbunătățire și pentru a asigura dezvoltarea continuă a competențelor.

5. Ce avantaje concrete aduce certificarea ISO companiilor care aleg să se certifice prin CMAC?

Certificarea ISO prin CMAC aduce companiilor o serie de beneficii importante, consolidându-le credibilitatea și îmbunătățind eficiența internă. Prin implementarea standardelor ISO, companiile își pot optimiza procesele, ceea ce conduce la o mai bună gestionare a calității și la reducerea costurilor inutile. Acest lucru nu doar că sporește satisfacția clienților prin furnizarea de produse și servicii de înaltă calitate, dar deschide și noi oportunități de afaceri pe piețele externe, unde cerințele de conformitate sunt stricte. De asemenea, certificarea crește credibilitatea companiei în fața partenerilor și a clienților, reprezentând un angajament clar către excelență și calitate. Cu un proces de certificare bine organizat și executat în termeni clari, CMAC asigură că fiecare etapă este adaptată nevoilor specifice ale companiei, maximizând astfel beneficiile aduse de adoptarea standardelor ISO.

6. Cum este asigurată transparenţa şi obiectivitatea în procesul de certificare la CMAC?
CMAC pune un accent deosebit pe asigurarea transparenței și obiectivității în toate fazele procesului de certificare. Pentru a garanta aceste principii fundamentale, CMAC implementează mai multe măsuri riguroase. Toate informațiile necesare referitoare la etapele de evaluare și certificare sunt puse la dispoziția agenților economici în mod deschis și accesibil, disponibile pe site-ul instituției. Aceasta asigură că fiecare client are acces la detalii complete despre proceduri, criterii de evaluare și orice alte cerințe relevante, favorizând astfel un proces clar și deschis. În plus, CMAC menține o politică strictă de independență și imparțialitate a auditorilor săi, prin proceduri bine definite care previn orice conflict de interese și asigură o evaluare echitabilă și fără părtinire. Aceste măsuri consolidează încrederea în integritatea procesului de certificare și întăresc poziția CMAC ca un partener de încredere în domeniul certificărilor.

7. Ce planuri de viitor aveți pentru extinderea serviciilor de certificare la CMAC pentru a acoperi noi standarde sau sectoare industriale?

La CMAC, ne angajăm într-un proces continuu de evoluție și adaptare la cerințele schimbătoare ale mediului de afaceri. În acest scop, suntem dedicați extinderii portofoliului nostru de servicii de certificare pentru a include noi standarde și sectoare industriale relevante. Acest demers este esențial pentru a rămâne la pas cu inovațiile și a asigura că serviciile noastre răspund în mod proactiv necesităților clienților noștri.

Pentru a crește eficiența și accesibilitatea proceselor noastre de certificare, ne concentrăm pe automatizarea acestora. Automatizarea va simplifica procedurile administrative, va reduce durata proceselor și va elimina erorile umane, ceea ce va contribui la o mai bună gestionare a timpului și resurselor. Această strategie nu numai că va îmbunătăți experiența clienților noștri, dar va și facilita o scalare rapidă și eficientă a serviciilor oferite.

Prin implementarea acestor îmbunătățiri, CMAC își propune să devină un lider în domeniul certificării, oferind soluții de încredere și de ultimă oră, care să ajute organizațiile să navigheze cu succes în complexitatea normelor și reglementărilor globale.

Citește mai multe aici:

Interviu cu Directorul Interimar CMAC, Anatolii Bescupschi, despre infrastructura calității și metrologiei

Detalii despre Certificarea Sistemelor de Management

Descoperiți Organismul de Certificare a Sistemelor de Management de la CMAC